top of page

INFORMATION OM COVID-19 (CORONAVIRUSET) TILL DIG SOM SKALL BESÖKA TANDVÅRDEN

Du är i goda händer

coronavirus.jpg
Varningstriangel.png
folkhalsomyndigheten-share.png

OM DU ÄR SJUK SKALL DU STANNA HEMMA OCH BOKA OM DIN TID

Om du är sjuk, har symtom eller varit utomlands de senaste 2 veckorna ber vi dig att boka om din tid genom att ringa 019-57 55 55 eller via epost: info@kumlatandlakarna.se

  

TILL DIG SOM TILLHÖR EN RISKGRUPP

Vi ber dig som tillhör en riskgrupp undvika onödiga sociala kontakter. Som en del av detta rekommenderar vi att du skjuter upp ditt besök om det inte är akut.

Riskgrupper:
• är 70 år och äldre.
• har underliggande obehandlade sjukdomar, såsom hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes samt svårinställt högt blodtryck
• har sjukdom som generellt innebär ökad risk vid infektioner, till exempel nedsatt immunförsvar.

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Vi uppdaterar oss kontinuerligt med information från Folkhälsomyndigheten gällande coronaviruset. Personer över 70 bör begränsa sociala kontakter tills vidare.

  

RIKTLINJER FÖR ATT MINIMERA SMITTSPRIDNING

• Patienter som inte är friska uppmanas att komma till kliniken vid senare tillfälle.
• Alla patienter tillfrågas om de varit utsatta för risk för smitta eller om de har symptom såsom feber, hosta men även lindrigare luftvägssymptom före de går in i behandlingsrummet
• Alla våra medarbetare har blivit informerade och instruerade om den nuvarande situationen och om extra rutiner för att minimera smittspridning.
• Vid säkerställer att alla leverantörer som besöker våra kliniker uppfyller våra riktlinjer.
• Vi utför regelbunden desinfektion av ytor såsom dörrhandtag, receptionsdiskar, kortterminaler och vattenkranar.
• Vi tar inte i hand eller kramar till hälsning med varandra eller patienter under denna period
• Vi har tillfälligt tagit bort tidningar och reklammaterial i väntrummet
• Sittplatser i väntrummet flyttas isär där så är möjligt

SÅ SKYDDAR VI OSS MOT SMITTA HOS KUMLATNADLÄKARNA

Vi tillämpar de senaste nationella riktlinjerna för vårdhygien inom svensk tandvård för att inte sprida smitta under behandling och följer basala hygienrutiner, de innefattar bland annat att vi vid behandling använder, handskar, skyddsförkläde för engångsbruk, munskydd och visir/skyddsglasögon samt att vi följer kvalitetssäkrade riktlinjer gällande handhygien. Alla instrument som används vid en behandling avlägsnas från behandlingsrummet och rengörs i validerade diskdesinfektorer och/eller i utrustning som steriliserar instrumenten. Dagliga funktionskontroller utförs för att säkerställa funktionalitet i rengöringsprocesserna. Alla ytor i behandlingsrummet samt behandlingstolen desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.

bottom of page